Księgowość dla firm – pełna czy uproszczona?

Pierwszą rzeczą, która musi ustalić właściciel firmy jest to na jaką formę księgowości chce się zdecydować: uproszczoną czy pełną. Czym się one różnią, jakie mają wady i zalety? Przede wszystkim różni je ilość włożonej pracy i wyniki, które przy jej pomocy otrzymujemy.

Księgowość uproszczona jest stosunkowo łatwa i tania. Nie wymaga też jakiejś specjalistycznej wiedzy. Wynika to głównie z tego, że księgowość dla firm w wersji uproszczonej sprowadza się tak naprawdę głównie do obliczania podatku i określenia dochodu. Wszelkie analizy, których właściciel chciałby się w jej ramach podjąć można tak naprawdę przeprowadzić na arkuszu Excela.
Pełna księgowość jest pod tym względem bardzo różna – rozbudowana, niezwykle precyzyjna (ważna jest każda złotówka przechodząca przez konto) oraz sformalizowana – to system ewidencji wszelkich zdarzeń gospodarczych, który pozwala kontrolować, analizować oraz generować informacje na temat sytuacji firmy – zarówno obecnego, jak i na przestrzeni konkretnego okresu. Wszelkie zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zostały określone w ustawach, dzięki czemu wszystkie firmy używają tych samych zasad – ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Pełna księgowość dotyczy firm, których przychód netto przekracza próg 1,2 mln euro oraz tych przedsiębiorstw, których forma opiera się na zarządzaniu kapitałem wpłaconym przez udziałowców przez zarząd – a więc dotyczy wszystkich, nawet najmniejszych spółek z o. o.

Konieczność prowadzenia księgowości wiąże się z tym, że należy też podjąć ważną decyzję dotyczącą jej formy. O ile w przypadku księgowości uproszczonej możliwe jest, żeby właściciel sam się tym zajmował, ponieważ nie jest to aż tak absorbujące i trudne, o tyle księgowość pełna wymaga już profesjonalistów i tutaj pojawiają się dwie opcje do wyboru: można zatrudnić własnego księgowego, a nawet, w przypadku większej firmy, powołać do istnienia dział księgowy albo można zlecić to jakiejś firmie dla której księgowość dla firm stanowi główne zajęcie – mamy wtedy pewność, że powierzamy nasze finanse w ręce profesjonalistów.

~ Biuro Hera