Żeglowanie po Pojezierzu Mazurskim

Żeglarstwo jest jedną z najbardziej wszechstronnie rozwijających dyscyplin. Wykształca wartościowych ludzi, uczy pracy z innymi i troszczenia się o nich, rozwija cierpliwość, wytrwałość, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności; wyrabia kondycję fizyczną i psychiczną, metody radzenia sobie z przeciwnościami oraz pewność siebie i wiarę we własne siły. Przy tym wszystkim jest po prostu doskonałą zabawą i świetną okazją do głębszego poznania przyrody i obcowania z nią, uczy także do niej szacunku. Jako że żeglarstwo niesie za sobą niemal wyłącznie korzyści, warto zapoznać się z ofertą szkoleń dla żeglarzy.
Kursy żeglarskie znaleźć można w ofercie klubów jachtowych w całym kraju, zrzeszenia tego typu powstają nie tylko nad morzem, ale także nad wieloma jeziorami. Niektóre obszary są jednak dużo bardziej malownicze od innych i dzięki temu bardziej kuszące. Do takich należy północno-wschodnia część Polski, warto z tego powodu zainwestować w kurs żeglarski na Mazurach.
Do nauki jachtingu może podejść każdy, zaczynając od dzieci w wieku około 5-6 lat. Pamiętać należy o tym, aby wybrać kurs dla odpowiedniej grupy wiekowej, co zapewni zajęcia dostosowane do poziomu uczestników. Szkolenie jest zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, nastawione na wykształcenie umiejętności obsługi jachtu i wiązania węzłów, dla starszych grup wiekowych często prowadzone są również zajęcia z meteorologii, nawigacji i udzielania pierwszej pomocy.

Po ukończeniu kursu można podejść do egzaminu na żeglarza jachtowego i otrzymać patent wystawiony przez Polski Związek Żeglarstwa. Sprawdzić w ten sposób swoje umiejętności może każda osoba, która ukończyła 14. rok życia. Egzamin jest najczęściej organizowany w macierzystym klubie kandydata i jest dodatkowo płatny, opłacie podlega także samo wystawienie dokumentu poświadczającego uprawnienia. Wspomnieć należy, że uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, płacą tylko 50% ceny podstawowej za sporządzenie patentu.