Geologia. Czym zajmuje się ten segment nauki?

Geologia, jako nauka zajmuje się badaniem budowy, własności a także historii Ziemi, oraz procesami, które zachodzą w jej wnętrzu jak i na powierzchni. Dzięki takim procesom Ziemia ulega ciągłym przeobrażeniom.

Jak ma się nauka geologii do zawodu geologa?
Geolog jest przede wszystkim osobą, która ukończyła studia wyższe w dziedzinie geologii lub nauk geologicznych. Ktoś kto wykonuje taki zawód często rusza w nieznane aby wykonywać rozmaite badania terenowe. Geolodzy zajmują się poznawaniem Ziemi, a co za tym idzie nie mogą ograniczać się do małego terenu niektórych regionów. Takie badania trwają od kilku dni nawet do kilku lat. Jednak geologia to nie tylko badania terenowe, to także różnego rodzaju pomiary, a także badania laboratoryjne i mikroskopowe. Oczywiście na tym nie kończy się praca geologów, bowiem nauka jaką przyswajano w czasie trwania studiów sprawdza się nierzadko w życiu codziennym. Mowa tu między innymi o poszukiwaniach cennych surowców które w późniejszym czasie wykorzystywane są do rozmaitych celów.ś
Jeśli chodzi o budowy na przykład dróg czy dużych budynków również potrzeba jest ingerencja geologów, gdyż wcześniej konieczne jest specjalne rozpoznanie geologiczne podłoża, by budowa od rozpoczęcia aż do zakończenia przebiegała bezpiecznie. Praca geologów jest potrzebna również w miejscach gdzie obserwuje się osuwiska czyli masowe ruchy terenu. Tacy ludzie są wtedy odpowiedzialny za ekspertyzę takich zdarzeń oraz zabezpieczenie zagrożonych terenów.

Przykłady pracy geologów można w tym miejscu wymieniać godzinami. Mimo że o ich pracy nie mówi się na co dzień, nie oznacza to że ich działania nie wpływają na nasze życie. Tankowana przez nas benzyna, noszone pierścionki z brylantami. Aby wszystko to powstało najpierw pracę w odszukaniu surowca musiał podjąć właśnie geolog. Jak widać zawód geologa jak również geologia w formie nauki ma szerokie zastosowanie zarówno w przypadkach skrajnych (jak wyżej wymieniane osuwiska czy inne sytuacje niebezpieczne) jak i w życiu codziennym. Czy to Śląsk czy Mazury geologia ma swe podłoże w każdym miejscu na Ziemi.