Na czym polega automatyzacja produkcji?

automatyzacja produkcji

W ostatnich latach bardzo często poruszany jest temat związany z zastępowaniem człowieka przez maszynę, a także różnego rodzaju przyspieszanie procesów produkcji czy ich optymalizacji ekonomicznej. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że zdecydowanie najważniejszym komponentem, który pozwala właśnie na taką automatyzację będą maszyny, które są stosowane na liniach produkcyjnych. Najbardziej nowoczesne egzemplarze nie tylko są komputerowo sterowane, ale również wymagają od człowieka jedynie nadzoru. Cenione są głównie ze względu na precyzję, łatwość obsługi oraz możliwości przystosowawcze.

W jaki sposób automatyzowane są procesy produkcyjne?

Celem automatyzacji produkcji jest zminimalizowanie wkładu człowieka w wytwarzanie finalnego produktu. W najbardziej idealnej sytuacji od operatora linii produkcyjnej wymagany byłby tylko i wyłącznie nadzór. maszyny, bez względu na stopień zaawansowania, będą podatne na uszkodzenia, a także błędy oprogramowania. Nie wszyscy jednak są świadomi, że mogą one ostatecznie doprowadzić do nieprzewidzianych skutków. Warto również zdawać sobie sprawę, że zatrzymanie linii produkcyjnej nawet na minutę będzie oznaczało dla fabryki ogromne koszty. Ponadto urządzenia, które będą nieprawidłowo wykonywały swoją pracę mogą nie tylko wykorzystać zdecydowanie więcej surowca, ale również uszkodzić dany produkt czy stworzyć zagrożenie dla ludzi. Bardzo istotną kwestią będzie wybranie maszyny, która posiada właściwe certyfikaty, przetestowane oraz łatwe w kalibracji.

http://www.pageinterim.com.pl/2018/07/16/czemu-sluzy-automatyzacja-linii-produkcyjnej/

Etapy automatyzacji procesu produkcyjnego

Automatyzację procesów produkcji należy podzielić na pięć etapów ogólnych:

– prace ręczne – jest to stan wyjściowy, w którym nie są wykorzystywane maszyny

– prace mieszane – w tym etapie co prawda występują maszyny, jednak to operator będzie decydował nie tylko o ich uruchomieniu, ale również zatrzymaniu

– prace mieszane przy cyklu automatycznym – maszyny będą automatycznie rozpoczynały, a także kończyły cykle produkcyjne, z kolei zadanie m operatora będzie załadowanie oraz rozładowanie danego materiału

– automatyczne procesy produkcyjne wraz z ręcznym przekazywaniem materiału – operator w tym etapie nie będzie brał udziału w wytwarzaniu produktu, jego rola będzie sprowadzała się do nadzoru, a także przenoszenia materiału pomiędzy miejscami jego wykorzystania

– automatyczne procesy produkcyjne wraz automatycznym przekazywaniem materiału – bardzo podobnie jak w poprzednim etapie, jednak bez ręcznego przenoszenia materiału.

Maszyny, które automatyzują procesy produkcyjne

Maszyny, które są stosowane na liniach produkcyjnych muszą przede wszystkim odpowiadać na systematycznie zmieniające się potrzeby rynku. Zdecydowanie rzadziej można spotkać maszyny silnie wyspecjalizowane, które są zdolne do wytwarzania tylko i wyłącznie jednego rodzaju produktu. Obecnie siła poszczególnych fabryk będzie tkwiła w różnorodności, a także możliwości wytwarzania różnego rodzaju produktów w obrębie danej gałęzi przemysłu. Szczególne znaczenie odgrywa ona w przemyśle kosmetycznym oraz spożywczym. Najbardziej nowoczesne maszyny muszą być nie tylko inteligentne, ale również zdolne do przyjęcia, a także zrealizowania rozmaitych instrukcji.

Polecamy: http://comatic.pl/dlaczego-automatyzacja-produkcji-przemyslowej-jest-koniecznoscia-przy-wspolczesnej-produkcji/