Coaching kariery – komu jest potrzebny?

Coaching kariery jest narzędziem świadomego wspierania budowy ścieżki kariery. Badania przeprowadzone przez specjalistów rynku pracy, przeciętny człowiek, który dopiero co rozpoczyna swoją karierę zawodową kilkunastokrotnie zmieni zakład pracy, a kilkakrotnie rodzaj wykonywanego zajęcia. Ważne jest, aby dokonywane wybory nie były losowe, ale zostały oparte na autentycznej analizie własnych predyspozycji i zgromadzonych praktyk.
Kiedy coaching kariery znajduje zastosowanie?
Szczególnie zastosowanie coachingu kariery znajduje się:
u młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem ścieżki zawodowej lub też mają niewielkie doświadczenie zawodowe. Odpowiada na pytanie: co chcę robić w życiu? u osób, których kariera zawodowa została nagle przerwana, ze względu na decyzję własną lub pracodawcy. W pierwszym przypadku przyczynami mogą być niezadowolenie z warunków pracy albo też czynniki obiektywne, takie jak przeprowadzka czy urodzenie dziecka. W drugiej sytuacji są to działania outplacementowe, gdzie odpowiedzialny pracodawca, dbający o własny wizerunek, oferuje wsparcie zwalnianym pracownikom. Coaching kariery pomaga znaleźć impuls do dalszego rozwoju zawodowego, w sytuacji, kiedy następuje wydłużenie okresu aktywności zawodowej z powodu późniejszego odejścia na emeryturę (przyczyną jest osobista decyzja klienta lub sytuacja wymuszona przez przepisy dotyczące wydłużenia wieku emerytalnego). Coaching kariery pomaga dostosować się do istniejącej sytuacji i na nowo zdefiniować cele zawodowe, u osób, które dość długo i z sukcesami pracują w korporacjach lub prowadzą własną działalność, ale w pewnym momencie poczuły, że przyszedł czas na zmianę. Sukcesy powodują, że nie mogą one liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół, a ich dylematy czy rozterki są bagatelizowane. Coach kariery nie ocenia, lecz pomaga klientowi znaleźć odpowiedź na pytanie, czy chęć zmiany jest spowodowana przejściowym zniechęceniem, czy też głęboką wewnętrzną potrzebą zmiany. W drugim przypadku coach wspiera klienta w budowaniu nowej ścieżki kariery zawodowej.

Więcej informacji – www.joannamuszak.pl/#!proces-coachingu-/cjg9