Prasa hydrauliczna i jej zastosowanie

Ciecz oraz jej ruch człowiek zaczął wykorzystywać bardzo szybko, nawet jeśli nie do końca miał świadomość dlaczego dzieje się to, co się dzieje – metodą prób i błędów powstało wiele wynalazków, opierających się na skomplikowanych prawach fizyki, które opisane zostały długo później. Jednym z ważniejszych praw dotyczących zastosowania ruchu cieczy jest prawo Pascala, na którym opiera się dzisiejsza hydraulika siłowa. Odkryciem Pascala był fakt, że ciśnienie wewnątrz cieczy znajdującej się w równowadze, pod wpływem działania sił zewnętrznych takich jak napór ciśnienia, ma taką samą wartość we wszystkich punktach cieczy. Pozwoliło to na stworzenie szeregu urządzeń i mechanizmów, wykorzystujących ten fakt. Należała do nich między innymi prasa hydrauliczna, mająca na celu zwielokrotnienie siły nacisku poprzez wykorzystanie tego, że wartość ciśnienia w zamkniętym układzie hydraulicznym jest stała.
Prasa hydrauliczna to dwa, wypełnione olejem hydraulicznym, połączone ze sobą cylindry, zamknięte szczelnymi tłokami. Cylindry te różnią się wielkością – cylinder roboczy jest znacznie większy od cylindra o funkcji pompy, co ma bezpośredni związek z tym, że siła działająca na cylinder o większej powierzchni jest tyle razy wyższa od siły działającej na pompę ile razy powierzchnia tłoka roboczego jest większa od powierzchni tłoka pompy. Powoduje to, że praca wykonywana przez tłok roboczy (większy) jest taka sama jak praca wykonywana przez pompę (tłok mniejszy).
Dzięki swoim stosunkowo niewielkim wymiarom, prasy hydrauliczne znalazły swoje zastosowanie w wielu dziedzinach tak gospodarczych czy budowlanych, jak i typowo użytkowych. Hydraulika siłowa pod postacią prasy hydraulicznej o klasycznej budowie z pompą tłokową jest stosowana głównie w układach niewymagających użycia dużych nacisków, jak na przykład w układach hamulcowych czy podnośnikach samochodowych. Urządzenia potrzebujące dużych nacisków (nawet takich na kilkadziesiąt tysięcy ton) złożone są z pomp innych niż tłokowe – zwykle z zębatych lub łopatkowych, które bardzo często wspomagane są silnikami elektrycznymi.
Do niewątpliwych zalet napędów hydraulicznych należy to, że mogą wytwarzają duże siły, są wyjątkowo trwałe i płynne, a przy tym również precyzyjne i sterowne. Na chwilę obecną naprawdę trudno znaleźć dziedzinę, w której nie miałyby żadnego zastosowania – wykorzystuje się je wszędzie tam, że potrzeba użyć dużej siły.

Czytaj dalej na stronie – http://hydromechsa.pl/pl/silnik-hydrauliczny/